EN FR

Credit CNSA

Moon Chang’e5/Chang’e6

A CNSA mission

  • 2020
    Chang’e 5, Launched on November 21th, 2020
  • 2020
    Chang’e 5 Back on Earth December 17th, 2020
  • 2024
    Chang’e 6: Launch in 2024
Chang’e5/Chang’e6

3D PLUS Component CHANG’E 5

3D PLUS Component CHANG’E 6